El concepto de pastor y función pastoral en el Vaticano II
Palabras clave : 
Materias Investigacion::Teología y Ciencias religiosas::Pastoral y catequesis
Concilio Vaticano II
Fecha de publicación: 
1973
Editorial : 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra
ISSN: 
0021-325X
Cita: 
IUS CANONICUM, XIII, N.II, 1973, pág. 14-70
Resumen
Summarium Procul dubio Concilii Vaticani 11 fuit final itas pastoralis. Hanc vera indolem pastoralem ita diversissimus quisque ommentator proiecit ut pastoralem obieceret iuri, dogmaticae pastoralem, et pastoralem morali. lus canonicum vi gens non pastorale perpensum praeteritum est ac ius pastoral e coeptum est efflagitari. In constituenda dioecesi, curia iuridica a pastorali distenguebatur, prodentibus praxi multoties sectis atque obiectis diversis muneribus episcopi dioecesani. Tum auctor affertur ad exquirendum quemnam Vaticanum 11 intellegat pastorem, quidnam munus pastorale. Cum documenta concilii -imprimis constitutio Lumen gentium et decretum Christus Dominus- de pastare et de munere pastorali disserentia nobis designarent fontes textus diversos Veteris Novique Testamenti, examinatur hic conceptus pastoris et muneris pastorales iuxta S. Scripturam et extra Bibliam litteras Procter earum connexiones cum biblicis litteris. Sic studet conceptui pastoris et muneris pastorales apud aegyptios, mesopotamicos, phoenissos, chananaeos, graecos et hellenisticos. Priusquam quaestio disseratur de conceptu pastoris et muneris pastora lis in Veteri Testamento, quaedam brevia referuntur super vita pastorum palestinensium et pastoriciis verbis. Res pastoralis in Veteri Testamento plerumque exquisita est ad rationem chronologicam. Agitur itaque primum ut conceptus inveniatur pastoris et muneris pastora lis tempore patriarcharum. Deinde disputatur rei pastoralis connexiones cum regalis dignitatis institutione. Paragraphis diversis studet conceptui pastoris et muneris pastoralis in psalmis, prophetis exsilio praecurrentibus, Ezechiele, Zaccharia, Isaiae libro denique, postremo psalmo 23. Rei pastora lis studium in Novo Testamento aperitur visione generali quam prosequitur consideratio synopticorum, loannis, caeterorumque scriptorum N. T. Ratione habita earum momenti, paragraphus dicatur connexionibus inter «pascere» et «episkopos», inter pastorem et episcopum atque eorum synonima aetate apostolica. Huius sectionis studium finitur interpretatione S. S. Patrum ad textus Scripturae de re pastorali. Postquam conceptum obtulerit pastoris et muneris pastora lis in Sacra Scriptura, eidem rei studet in Vaticani 11 documentis. Confirmatur usus vocabuli in documentis conciliaribus, atque inopia terminologicae uniformitatis cum de munere pastorali agitur. Tum conatur invenire notionem etquod eadem continetur muneris pastoralis episcoporum et presbyterorum. Sic assequitur conceptum pastoris et muneris pastora lis in Concilio Vaticano 11. --------------------------------------------- Abstract There is no doubt that Vat. 11 was characterized for its unmistakeable pastoral orientation. But this pastoral concern has been so emphasized by Vat. II's commentarists that we have arrived to a kind of oppostion between pastoral and law, pastoral and dogma, pastoral and moral. Rejecting current Canon law as unpastoral, a new pastoral law was sought. On a diocesan level distinctions began to be made between juridical government and pastoral government, with the corresponding divisionsand contradictions in the diocesan bishop's real functions. This state of things brought the author to study what Vat. 11 really meant by pastor and pastoral tunction. Given the pastoral references of Council documents, particularly the Constitution Lumen Gentium and the decree Christus Dominus, to texts of the Old and New Testaments, the author analyzes the concept and misión of shepherd in Holy Scripture, and also in extrabiblical literature for its relation to biblical texts. Hence the idea and mission of shepherd is studied in ancient Egypt, Mesopotamia, Phenicia, and Chanaan along with Greek and Hellenic civilizations. Befare entering into the question of shepherd in the Old Testament, brief references are made to the life of shepherds in Palestine as well as to pastoral terms in the Bible. The pastoral theme is studied in the Old Testament chronologically. In the first place, in the time of the Patriarchs ,and later, in the Monarchy. Different sections are dedicated to the concept of shepherd in the Psalms, in pre-exilic prophets, in Ezechiel, in Zachariah, in the Book of Isaiah. and finally. in Psalm 23. The study of the pastoral theme in the New Testament begins with an overall vision, followed by specific considerations of the Synoptic authors. the Gospel of Sto John, and the remaining writings of the New Testamento A special partdeals with the relatioship between pastoral ca re (apacentar) and episkopos, between shepherd and bishop-along with their synonyms in Apostolic times. The section ends with patristic interpretations of pastoral texts in the Bible. After reviewing the concept of shepherd and pastoral function in Holy Scripture. the theme is studied in the documents of Vat. 11. The use of the word shepherd is considered in Council documents, and a lack of terminological uniformity when speaking of pastoral function is noted. The author then makes an attempt to find the notion and content of the pastoral munus of bishops and priests. arriving in this way to the concept of shepherd and pastoral function in Vat. 11.

Ficheros en este registro:
Fichero: 
ICXIII2601.pdf
Descripción: 
Tamaño: 
35,5 MB
Formato: 
Adobe PDF


Los ítems de Dadun están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.