(Institución)/></a>
				</td>
				<td class= (Institución)
   (Nuevo usuario)
Ayuda  | Contacto  |  Castellano English  
 

Dadun > Revistas y series UN > Ius Canonicum > REV - Ius Canonicum - 1970-1979 > REV - Ius Canonicum - 1973 Vol. XIII Nº 26 >

Las verdades católicas en las colecciones canónicas anteriores a Graciano. Estudio del decreto de Buchardo de Worms (s. XI)
Autor(es) : Morales, J. (José)
Palabras clave : Materias Investigacion::Teología y Ciencias religiosas::Teología histórica
Graciano
Decreto de Buchardo de Worms
S. XI
Materias Investigacion::Derecho canónico
Fecha incorporación: 1973
Editorial : Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra
ISSN: 0021-325X
Cita: IUS CANONICUM, XIII, N.II, 1973, pág. 329-368
Resumen
Summarium Theologicae atque canonicae fontes Eccleslae et examini 8C definitioni Subiectorum Traditlonls, etiam .Ve'ritates catholicae. dictorum" vel -Iocl' theologiei. (Sac'ra Scriptura, Concilia, Sedes Romana, Patres EccleSise, Theologia, Sensus fideUum, etc.) operam saepe dant, et eorum hierarchiae et mutuis connexionibus. Res agitur gravis vel fideli communltatl veritates definitas profitenti quas illam oportet scire ubl invenlri possent; vel magisteriali quoque auctoritatl testimoniorum interpreti qUibus revelationis deposltum asservatur; vel etiam theologicae methodo quae his locis enutritur eosque simul illustrat et ordinat. Hac in re Decretum Burchardl Wormsiensis, canonica collectio saeculo XI, testis est magnl commodi quia videre permittit, plus quam alia documenta, locorum Traditionis historiam doctrinalem in discrimine. Loei cum sint quoque res ecclesiologicae, praesens studium primo prorrigit (11) ecclesiologiam In Decreto implicitam. Burchardo Wormslensi, atque theologicis adiunctis in qUibus versatur et cogitat, Ecclesia visibilis compagem accipit circum sul Ipsius elementa fundamentalia (Summum Pontificatum, Episcopos, etc.) atque ordinum communionem constituit. Nec rigidum aedificium hierarchicum quo Summus Pontifex sihi contrahit totam rem ecclesialem vel ecclesiasticam ea concipitur, sed potius charismatum sidus et ordinum vel graduum, qUibus peculiare pondus unusquisque confert vocemque atque praesentiam actuosam in aedificationem corporis Christi. l'raebet Igltur Decretum notas quibus ampla explanatione opus est, praesertim quod attinet actionem centmlizatlonis Primatus in Ecclesia; theo!ogiam vero continet etiam Episcopatus quae in posterum servabitur. Burchardi Decretum duplicem prospectum concedit veritatibus catholicis studendis. Et concedlt et exigit. Primum quidem (111) testis est sllens sed eloquens doctrinalis incrementi quod loei experti sunt decem saeculis suae collectioni praecurrentibus. Stratorum instar impositorum materiis, quas tempora slgnarunt et theologiae dlversae, composita collectio nobls Ipsa loquitur historiam utilitate confertam. Hoc demum sensu habet vitam propriam, libera a consilio eorum auctorum. 'Disputatur delnde (IV) methodologia conceptlonesque peculiares Burchardi, et cum eo laborantlum, pro Conciliis, Ecclesiae Patrlbus, Documentis. Pontlflciis et theologorum doctrina. Hoc studium ostendlt quomodo Burchardo Concilia sint auC
Enlace permanente: http://hdl.handle.net/10171/14541
Aparece en las colecciones: REV - Ius Canonicum - 1973 Vol. XIII Nº 26
DA - Teología - Teología dogmática - Artículos de Revista

Ficheros en este registro:
Fichero:  ICXIII2607.pdf
Descripción: 
Tamaño:  24,64 MB
Formato:  Adobe PDF
 Visualizar / Abrir 

Los ítems de Dadun están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.