La simulación parcial en el matrimonio canónico
Palabras clave : 
 Matrimonio
Materias Investigacion::Derecho canónico
Fecha de publicación: 
1974
Editorial : 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra
ISSN: 
0021-325X
Cita: 
IUS CANONICUM, XIV, N.I, 1974, pág. 35-63
Resumen
Summarium Offertur coniuncta et slsthematica expositio de figura iuridica quae complectiturexclusionem elemento um essentialium matrimonii canonici. Ad hoc, doctrina communior et iurisprudentiae rotalis criteria utuntur, semper tamen ad mentem auctoris studii. Prima pars generalis proprietates sic dictae simulationis partialis (exclusio eJ.ementorum essentialium matrlmonli) intra squema initiale negotii iuridlci studet, et suas patefacit peculiaritates notasque specificas. Ex hoc examinantur existentia et materia Intentionls excludentis;quod inducit ad reflexionem respectivam actus positivi voluntatis et distinctionis inter non se obligare -et non adimplere. Denique individuantur tres formae simulationis partialis quae statim in extenso aguntur. Quo ad exclusionem prolis attinet, haec tota lata materia se continet in his paragraphis: ius 1n corpus atque ius ad prolem, verborum interpretatio historicaet sisthematica quae utuntur in can. 1086, 2, perpetultas iuris in corpus, exclusiones temporales iuris. Exclusio unitatis In suis duobus aspectibus examinatur: et proprietatis exclusio et obligationis consentaneae (fidelitatis). Exclusio indisolubilitatis sic proponitur: exclusio indisolubilitatis vinculi, connexio cum suppositis erroris de indisolubilitate, exclusio perpetuitatis communitatls vitae, referentla ad lntentionem divortii civilis. ------------------------------------------------------------------------- Abstract This paper is a systematic, comprehensive analisis of the judicial figure whlch comprises the exclusión of the essential elements of canon-Iaw marriage. The most sacred doctrine and the criteria of the rotal jurisprudence, naturally as understood within the author's particular scope, are used in this study. The author conslders the characteristics of the so•called parcial simulation (exclusion of the essential elements of marrlage) within the theme of judicial matters by pointlng out its specific peculiarities. Once these bases have been established, the paper continues with an analisis of the existence and significance of the excludingintention, which leads us to consider the .positive act of freewill- and the difference between not being forced to do something and not doing it. The three types of partial slmulatlon are distinguished and separately analized .in extensofurther on. The matter of the exclusion of the Offspring is treated in the following epigraphs: .Ius In corpusand -Iusad prol-em», a systematic and historical interpretaction of the terminology used In can. 1086.2, the perpetulty of the .ius In corpus-, and the temporary exclusions of the .ius-. The exclusion of the unity is studled -In two aspects: exclusion of propertyand exclusion of the corresponding obligation (faithfulness). The author outlines the theme of the exclusión of 'indlssolubility in the following manner: the exclusión of the marriage bond's indlssolubility. the hypotheses of error regarding theindlssolubHity, the exclusion of the perpetuity in the community of lite and a referente to theintention o contracting civil dlvorce.
Aparece en las colecciones:

Ficheros en este registro:
Fichero: 
ICXIV2702.pdf
Descripción: 
Tamaño: 
16,05 MB
Formato: 
Adobe PDF


Los ítems de Dadun están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.