De Ramón Llull a Nicolau Eimeric. Els fragments de l'Ars amativa de Llull en copia autógrafa de l'inquisidor Eimeric integráis en les cent tesis antilul.lianes del seu Directorium Inquisitorum. Lligó inaugural del curs académic 1997-1998 (Reseña)
Keywords: 
 Materias Investigacion::Teología y Ciencias religiosas
Ramón Llull
Issue Date: 
1998
Publisher: 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra
ISSN: 
1133-0104
Citation: 
SARANYANA, J. I. ""De Ramón Llull a Nicolau Eimeric. Els fragments de l'Ars amativa de Llull en copia autógrafa de l'inquisidor Eimeric integráis en les cent tesis antilul.lianes del seu Directorium Inquisitorum. Lligó inaugural del curs académic 1997-1998"". Anuario de Historia de la Iglesia, 7 (1998): 504-505
Abstract
Reseña del libro de Josep PERARNAU I ESPELT, De Ramón Llull a Nicolau Eimeric. Els fragments de l'Ars amativa de Llull en copia autógrafa de l'inquisidor Eimeric integráis en les cent tesis antilul.lianes del seu Directorium Inquisitorum. Lligó inaugural del curs académic 1997-1998, Facultat de Teologia de Catalunya-Facultat Ecclesiástica de Filosofía de Catalunya, Barcelona 1997, 132 pp.

Files in This Item:
File: 
Páginas de AHÍ_VII_RESEÑAS_46-31.pdf
Description: 
Size: 
1,56 MB
Format: 
Adobe PDF


Items in Dadun are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.