Summa do apostolado e sermam do apostolo S. Bartholomeu / que pregou o Padre Lourenço Craveiro da Compannia de Iesus ... no collegio de Bahia em 24 de agosto de 1664 ; deu-o a estampa o P. Fr. Antonio Craveiro pregador & religioso Capucho da Ordem de ... San Francisco ...
Palabras clave : 
 Sermones portugueses s.XVII
Fecha de publicación: 
2-oct-2013
Editorial : 
Em Coimbra : na officina de Joam Antunes
Aparece en las colecciones:

Ficheros en este registro:
Fichero: 
FA.137.689_9.pdf
Descripción: 
Tamaño: 
5,23 MB
Formato: 
Adobe PDF


Los ítems de Dadun están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.