Ile jest planet i dlaczego?
Palabras clave : 
Exoplanets
Planets
Astronomy
Planety pozasłoneczne
Planety
Astronomia
Fecha de publicación: 
2013
Editorial : 
Universidad Nicolás Copérnico de Torun
ISSN: 
2300-7648
Cita: 
Niedzielski, Andrzej. “Ile jest planet i dlaczego?”, Scientia et Fides, Vol. 1, n. 1, 2013, pp.197-212.
Resumen
What is a planet and how many planets are there? A brief outlook of evolution of the concept of planet in astronomy and a very short summary of current status of extrasolar planet searches results are presented. It is shown that the concept evolved substantially between the ancient Greek , ,wandering star’’ and current understanding of these celestial bodies and in every epoch reflected current status of the development of physical sciences. However, planets are difficult objects to define and even these days we see evolution of the concept as perfectly illustrated by the history of Pluton and the planet-Brown Dwarf vague border. Obviously the public appreciates the current searches for planets around other stars as possible sources of information concerning alien life. In this context it is important to notice that common understanding of planets as the only possible cradles of such life is not correct and life may be appear to be present on other bodies as well.
Rozumienie pojęcia , ,planeta’’ zmieniało się z czasem. W miarę jak analiza planet i ich własności z zakresu filozofii przechodziła do nauk fizycznych pojęcie to krystalizowało się i stawało coraz lepiej zdefiniowane. Nawet dziś jednak nie do końca potrafimy powiedzieć czym jest tytułowa planeta, ani tym bardziej ile ich jest. Właściwe zrozumienie tego co astronomie określają pojęciem planety jest o tyle ważne, że dla wielu osób poszukiwania planet tożsame są z poszukiwaniem życia pozaziemskiego. Przedstawiony artykuł stanowi próbę konfrontacji współczesnej wiedzy na temat planet z historyczną ewolucją pojęcia.

Ficheros en este registro:
Fichero: 
1891-7272-1-SM.pdf
Descripción: 
Tamaño: 
303,12 kB
Formato: 
Adobe PDF


Los ítems de Dadun están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.