Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorLeznicki, M. (Marcin)-
dc.date.accessioned2014-08-26T07:49:21Z-
dc.date.available2014-08-26T07:49:21Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationLeźnicki, Marcin. “ Medykalizacja kobiecego ciała na przykładzie operacji plastycznych”, Scientia et Fides, Vol. 1, n. 1, 2013, pp.213-230.es_ES
dc.identifier.issn2300-7648-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10171/36388-
dc.description.abstractMedicalization of women’s bodies as exemplified by plastic surgeries. Medicalization of human condition including the medicalization of women’s bodies through the use of cosmetic surgery is advertised by the scientists as giving numerous benefits. At the same time, however, it undoubtedly raises many ethical and legal controversies regarding the validity of medicalization itself, possible directions of its future development and the means of social control over ongoing medicalization. In the case of medicalization of women’s bodies there are questions about its purpose and meaning, about the criteria of beauty and about constructing one’s picture based on the ideal model of „socially desired” body. Given a broad range and complexity of medicalization of human condition the author will first give a short introduction to the problem of medicalization and then will focus on the medicalization of women’s bodies through the use of cosmetic surgery whilst simultaneously giving arguments against its use and propagation.es_ES
dc.description.abstractMedykalizacja człowieka, w tym także dyskutowana w ramach poniższego tekstu medykalizacja kobiecego ciała z użyciem chirurgii kosmetycznej, mimo szerokiego wachlarza deklarowanych przez naukowców korzyści, bezspornie implikuje mnogość problemów natury etyczno-prawnej, co do m.in. słuszności samej medykalizacji człowieka, możliwego kierunku jej dalszego rozwoju i prognoz z nim związanych, jak też stosowanych metod oraz środków społecznej kontroli postępującej medykalizacji. W przypadku medykalizacji kobiecego ciała z użyciem chirurgii kosmetycznej, rodzą się zaś pytania, o jej celowość, znaczenie i charakter, o rozumienie ludzkiego ciała, o kryte- rium piękna, czy problem estetycznego konstruowania wizerunku na podstawie idealny modelu ciała „społecznie pożądanego”. Z racji problemowej rozpiętości, jak też złożoności zjawiska medykalizacji człowieka, po zarysowaniu problemu samej medykalizacji uwaga Autora zwrócona zostanie w stroną bliższego omówienia kwestii medykalizacji kobiecego ciała z użyciem zdobyczy chirurgii kosmetycznej, z jednoczesnym wskazaniem racji przemawiających przeciwko jej stosowaniu i propagowaniu.es_ES
dc.language.isopoles_ES
dc.publisherUniversidad Nicolás Copérnico de Torunes_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.subjectHuman bodyes_ES
dc.subjectSocial controles_ES
dc.subjectIdeal modeles_ES
dc.subjectCosmetic surgeryes_ES
dc.subjectStandardizationes_ES
dc.subjectNormalizationes_ES
dc.subjectMedicalizationes_ES
dc.subjectCiało ludzkiees_ES
dc.subjectKontrola społecznaes_ES
dc.subjectModel idealnyes_ES
dc.subjectChirurgia kosmetycznaes_ES
dc.subjectStandaryzacjaes_ES
dc.subjectNormalizacjaes_ES
dc.subjectMedykalizacjaes_ES
dc.titleMedykalizacja kobiecego ciała na przykładzie operacji plastycznyches_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlees_ES

Files in This Item:
Thumbnail
File
1892-7274-1-SM.pdf
Description
Size
372.38 kB
Format
Adobe PDF


Statistics and impact
0 citas en
0 citas en

Items in Dadun are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.