Nieskończoności Maxa Tegmarka (Max Tegmark’s Infinities)
Palabras clave : 
Max Tegmark
Maxa Tegmarka
 Materias Investigacion::Teología y Ciencias religiosas
Fecha de publicación: 
2015
Editorial : 
Universidad Nicolás Copérnico de Torun
ISSN: 
2353–5636
2300–7648
Cita: 
Grabowski, M.,""Nieskończoności Maxa Tegmarka (Max Tegmark’s Infinities)"", Scientia et Fides, Vol.3, N.2 (2015), pp. 227-246
Resumen
Nasz matematyczny Wszechświat. W poszukiwaniu prawdziwej natury rzeczywistości – dyskusyjną i dyskutowaną książkę filozofującego profesora fizyki z MIT razem ze wszystkimi jej wadami i zaletami można potraktować jako ilustrację obecnej konfiguracji pomiędzy fizyką a metafizyką, współczesną kosmologią a filozofią przyrody.

Ficheros en este registro:
Fichero: 
Reseña 03.pdf
Descripción: 
Tamaño: 
320,5 kB
Formato: 
Adobe PDF


Los ítems de Dadun están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.