Downloads and views - Time Series

Number of downloads and views in the period.

Period:
Total Year Month Day

Item Handle
(eg. 1822/417)
 

Item
Title : El Cisma d'Occident a Catalunya, les Illes i el País Valencià. Repertori bibliogràfic, Barcelona, VI Centenari del Cisma d'Occident. Commemoració sota el patronatge de l'Institut d'Estudis Catalans, 1979, 249 pp., 17 X 24. ARXIU DE LA CORONA D'ARAGÓ y otros, Documentació barcelonina sobre el Cisma d'Occident. Catàleg de l'Exposició, Barcelona, VI Centenari del Cisma d'Occident. Commemoració sota el patronatge de l'Institut d'Estudis Catalans, 1979, 79 pp. + 6 láms., 17 X 24.[RECENSIÓN]
Entry Date : 13-03-2018
Downloads and viewsExportar
Year Downloads Views
2018 8,0 13
Downloads and views per year
Downloads by country (top 10)
Views by country (top 10)
Downloads by countryExportar
Origin Downloads Perc.(%)
Estados Unidos (USA) Estados Unidos (USA) 3,0 50,00
España España 2,0 33,33
Colombia Colombia 1,0 16,67
6,0 100,00
Views by countryExportar
Origin Views Perc.(%)
Estados Unidos (USA) Estados Unidos (USA) 4 36,36
España España 4 36,36
Universidad de Navarra Universidad de Navarra 1 9,09
Francia Francia 1 9,09
Italia Italia 1 9,09
11 100,00