Downloads and views - Time Series

Number of downloads and views in the period.

Period:
Total Year Month Day

Item Handle
(eg. 1822/417)
 

Item
Title : Jaume MENSA I VALLS, Les raons d'un anunci apocalíptic. La polèmica escatològica entre Arnau de Vilanova i els filòsofs i teòlegs professionals (1297-1305): anàlisi dels arguments i de les argumentacions, Facultat de Teología de Catalunya («Col.lectània Sant Pacià», 61), Barcelona 1998, 394 pp.
Entry Date : 04-05-2018
Downloads and viewsExportar
Year Downloads Views
2018 3,0 8
2019 0,0 1
3,0 9
Downloads and views per year
Downloads by country (top 10)
Views by country (top 10)
Downloads by countryExportar
Origin Downloads Perc.(%)
Universidad de Navarra Universidad de Navarra 1,0 33,33
Estados Unidos (USA) Estados Unidos (USA) 1,0 33,33
Italia Italia 1,0 33,33
3,0 100,00
Views by countryExportar
Origin Views Perc.(%)
España España 3 42,86
Estados Unidos (USA) Estados Unidos (USA) 2 28,57
Universidad de Navarra Universidad de Navarra 1 14,29
Italia Italia 1 14,29
7 100,00