Funkcjonalistyczna teoria umysłu, przetwarzanie informacji a myślenie ludzkie
Other Titles: 
Functionalist theory of mind, processing of information and human thinking
Keywords: 
Intencjonalność
Samoświadomość
Przetwarzanie informacji
Umysł
Funkcjonalizm
 Materias Investigacion::Teología y Ciencias religiosas
Intentionality
Self-awareness
Processing of information
Mind
Functionalism
Issue Date: 
2014
Publisher: 
Universidad Nicolás Copérnico de Torun
ISSN: 
2300-7648
Citation: 
Huzarek, Tomasz. “Funkcjonalistyczna teoria umysłu, przetwarzanie informacjia myślenie ludzkie”, Scientia et Fides, Vol. 2, n. 2, 2014, pp.29-46.
Abstract
Functionalism as a theory of mind was proposed by Hilary Putnam. It treats the states of mind as functional states and properties of mind as functional properties. According to this theory mental states can be accomplished by various physical states. This is how functionalism became the philosophical base for computational theories of mind, which say that human thinking is just calculation and aware experiences come into existence as a result of computational process. The main theme of my article is the question: Can human thinking be reduced to algorithmical computational process? Mental experiment which was taken by J. Searle and N. Block, likewise our common experience shows that our thinking is something more than just algorithmical repetition of information.
Funkcjonalizm jako teoria umysłu zaproponowana przez Hilarego Putnama traktuje stany umysłu jako stany funkcjonalne, a własności umysłu jako własności funkcjonalne. Według tej teorii stany mentalne mogą być realizowane przez różne stany fizyczne. W ten sposób funkcjonalizm stał się filozoficzną podstawą obliczeniowych, komputacyjnych teorii umysłu, wedle których myślenie ludzkie polega na obliczeniach, a świadome doznania powstają na skutek procesu obliczeniowego. Główny problem, jaki podejmuję w artykule, wyraża pytanie: czy rzeczywiście myślenie ludzkie można zredukować do procesu obliczeniowego o charakterze algorytmicznym? Eksperymenty myślowe J. Searle’a czy N. Blocka, jak również nasze potoczne doświadczenie wskazują, iż nasze myślenie jest czymś więcej niż tylko algorytmicznym przetwarzaniem informacji.

Files in This Item:
Thumbnail
File
4723-14277-1-PB.pdf
Description
Size
322.01 kB
Format
Adobe PDF


Statistics and impact
0 citas en
0 citas en

Items in Dadun are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.