Dobro mał ̇zonków a istotne obowiazki mał ̇zen ́skie. Istotne obowiązki mał ̇zen ́skie wynikające ze skierowania mał ̇zen ́stwa ku dobru mał ̇zonków i ich ochrona prawna w s ́wietle orzecznictwa Roty Rzymskiej [RECENSIÓN]
Keywords: 
Rota Romana
Varsovia
Concilio Vaticano II
Materias Investigacion::Derecho canónico
Issue Date: 
2012
Publisher: 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra
ISSN: 
0021-325X
Citation: 
IUS CANONICUM, 2012, 52, N. 103, págs. 393-397.
Abstract
Recensión de: Wojciech GÓRALSKI, Dobro mał ̇zonków a istotne obowiazki mał ̇zen ́skie. Istotne obowiązki mał ̇zen ́skie wynikające ze skierowania mał ̇zen ́stwa ku dobru mał ̇zonków i ich ochrona prawna w s ́wietle orzecznictwa Roty Rzymskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszy ́nskiego, Warszawa 2010, 259 pp.

Files in This Item:
Thumbnail
File
201506 IC 103 (2012) - R6.pdf
Description
Size
212.99 kB
Format
Adobe PDF


Statistics and impact
0 citas en
0 citas en

Items in Dadun are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.