Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorStrumilowski, J.P. (Jan P.)-
dc.date.accessioned2019-10-18T07:02:25Z-
dc.date.available2019-10-18T07:02:25Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationStrumilowski, J.P. (Jan P.)es
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10171/58318-
dc.description.abstractThe rapid development of empirical science (physics, biology) and theoretical disciplines (theoretical physics) related to them, results in many theories on the origin, evolution and nature of the world, sometimes interpreted as contradictory to the theological conception. Consequently, under the influence of these achievements, within theology itself a position on the autonomy of both domains and on their complementarity seems to be more and more popular. With regard to this question, it is theology that should present the possibility of an understanding of the revealed truths such that they could coexist with scientific discoveries. Based directly on biblical texts, the sophiological vision of the origin and nature of the world seems to be very interesting among other theological conceptions regarding this question. The present article attempts to confront the presumptions of sophiology regarding the eternal creative Wisdom with the scientific theory of the world’s nature (i.e. its laws), its development (evolution, accidentality of events) and on human existence (e.g. liberty) in order to demonstrate the possibility of the coexistence of these discourses without contradiction.es_ES
dc.description.abstractBardzo szybki rozwój nauk empirycznych (fizyka, biologia), oraz związanych z nimi dziedzin teoretycznych (fizyka teoretyczna) prowadzi do powstawania teorii dotykających zagadnień początku, rozwoju i natury świata, które bywają interpretowane jako opozycyjne w stosunku do koncepcji teologicznych. Z kolei na gruncie samej teologii, pod wpływem tychże odkryć, coraz popularniejsze wydaje się być stanowisko opowiadające się za uznaniem autonomii obu dziedzin oraz ich komplementarności. W obliczu tak rozumianej zależności po stronie teologii leży obowiązek zdania sprawy z możliwości takiego rozumienia prawd objawionych, by mogły one współistnieć z odkryciami naukowymi. Wśród różnych koncepcji teologicznych dotykających zagadnienia genezy i obrazu świata ciekawe ujęcie prezentuje wywodząca się wprost z tekstów biblijnych wizja sofiologiczna. Niniejszy artykuł dokonuje konfrontacji założeń sofiologii na temat odwiecznej Mądrości stwórczej, z tezami naukowymi w odniesieniu do kształtu świata (praw nim rządzących), jego rozwoju (ewolucji, przypadkowości zdarzeń), oraz istnienia człowieka dotykającego problemu ludzkiej wolności, w celu ukazania możliwości współistnienia tych dyskursów, bez popadania w sprzeczność.es_ES
dc.language.isoenges_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.subjectSophiologyes_ES
dc.subjectWisdomes_ES
dc.subjectcreationes_ES
dc.subjectTrinitarian ontologyes_ES
dc.subjectcosmologyes_ES
dc.subjectevolutiones_ES
dc.subjectscience and religiones_ES
dc.subjectsofiologiaes_ES
dc.subjectMądrośćes_ES
dc.subjectstworzeniees_ES
dc.subjectontologia trynitarnaes_ES
dc.subjectkosmologiaes_ES
dc.subjectewolucjaes_ES
dc.subjectnauka i religiaes_ES
dc.titleComplementarity and cohesion of the sophiologic and scientific vision of creationes_ES
dc.title.alternativeKomplementarność i spójność sofiologicznej i naukowej wizji stworzeniaes_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlees_ES
dadun.citation.endingPage225es_ES
dadun.citation.number1es_ES
dadun.citation.publicationNameScientia et Fideses_ES
dadun.citation.startingPage207es_ES
dadun.citation.volume7es_ES

Files in This Item:
Thumbnail
File
10 Complementarity and cohesion Jans strumi.pdf
Description
Size
351.5 kB
Format
Adobe PDF


Statistics and impact
0 citas en
0 citas en

Items in Dadun are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.