Josep Amengual i Batle (dir.) / Albert Cassanyes Roig (coord.), Pujada i baixada dels Missioners dels Sagrats Cors a Lluc. Per obediència, Missioners dels Sagrats Cors de Jesús i Maria, Mallorca 2019, 310 pp. [RECENSIÓN]
Keywords: 
.
Issue Date: 
2020
Publisher: 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra
ISSN: 
1133-0104
Citation: 
Ramis-Barceló, R. (Rafael)
Abstract
   

Files in This Item:
Thumbnail
File
rhereder, zzzec01.pdf
Description
Size
79.66 kB
Format
Adobe PDF


Statistics and impact
0 citas en
0 citas en

Items in Dadun are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.