Έρευνα στην Ανακουφιστική Φροντίδα 17 Βασικά χαρακτηριστικά επάρκειας για επαγγελματίες
Keywords: 
Palliative care
Competencies
Issue Date: 
2022
Note: 
Infografía en griego
Citation: 
Έρευνα στην Ανακουφιστική Φροντίδα 17 Βασικά χαρακτηριστικά επάρκειας για επαγγελματίες (Infographic), 2021.
Appears in Collections:

Files in This Item:
Thumbnail
File
Infographic_Respacc_FrameworkGR2.pdf
Description
Size
105.56 kB
Format
Adobe PDF


Statistics and impact
0 citas en
0 citas en

Items in Dadun are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.